88X31
ชื่อ :
ไฟท่อ
ขนาด :
ยาว 10 เมตร
รายละเอียด :
เป็นไฟท่อหลอดหิ่งห้อย สีสันสวยงาม ทนแดด-ทนฝน ควบคุมจังหวะการกระพริบได้ 8แบบ สาย
ยาวทั้งหมด 10เมตร
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
450
จัดส่งฟรี
คิดจากน้ำหนัก
3
430
6
400