88X31
ชื่อ :
โคมเทียน
ขนาด :
รายละเอียด :
เป็นโคมเทียน LED ทรงสูง เหมือนเทียนจริง ใช้ประดับตกแต่งโต๊ะอาหาร-ห้องนอน ให้สวยงาม
สะดวกสบาย ปลอดภัย ไม่มีควัน
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
85
จัดส่งฟรี
คิดจากน้ำหนัก
3
80