88X31
ชื่อ :
ไซเรนสีแดง 12v.
ขนาด :
กว้าง12*สูง15 ซม.
รายละเอียด :
เป็นไซเรนสีแดงใช้ไฟ 12V. ใช้ติดตามสถานที่ต่างๆ หรือหลังคารถ เพื่อแสดงให้ทราบว่ามีเหตุ
ฉุกเฉิน ด้านล่างเป็นแม่เหล็กขนาดใหญ่ สามารถดูดติดกับเหล็กหรือหลังคารถได้ สายไฟยาว
ประมาณ 2เมตร มีหัวต่อกับที่เสียบจุดบุหรี่ในรถยนต์ได้  
   
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
350
จัดส่งฟรี
คิดจากน้ำหนัก
3
330
5
300